Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini u općinama Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ovaj Poziv nastavak je mjere iz 2019. godine koja se provodila sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2019./2020. godini.

Mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000,00 kuna.

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je ukupan iznos od  15.000.000,00 kuna.

Za općine iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije osiguran je ukupan iznos od 5.000.000,00 kuna.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Rok za prijavu općina s potresom pogođenih područja iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, sukladno Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom je 30 dana od dana objave Poziva.

Datum objave Poziva: 14. svibnja 2021. godine.

Sve informacije o Pozivu dostupne su na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/program-potpore-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-opcinama-republike-hrvatske-u-2021-godini/6054

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115