Naziv natječaja: Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu po Projektu «TURIZAM PLUS u SMŽ” za 2024. godinu

Objavljen: Sisačko-moslavačka županija

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su: – subjekti malog gospodarstva koji obavljaju turističku djelatnost (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge), – seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju turističke usluge, – fizičke osobe registrirane za usluge u domaćinstvu – privatni iznajmljivači soba i – registrirani profesionalni proizvođači vina koji imaju namjeru registrirati se (ukoliko već nisu registrirani) do kraja 2024. godine i za obavljanje turističke djelatnosti.

Osnovni kriteriji prihvatljivosti Prijavitelja:

– registrirani su za turističku djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i projekt za koji traže potporu provodi se na području Sisačko-moslavačke županije

– pozitivno posluju

– imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja

– registrirani su u sustavu e-vizitor (ako imaju registrirane turističke smještajne kapacitete)

– imaju dokaz o vlasništvu ili dugotrajnom najmu (najmanje 5 godina) turističkog objekta za koji traže potporu

– su registrirani za proizvodnju vina, a koji imaju namjeru registrirati se (osim ukoliko već nisu) i za obavljanje turističke djelatnosti do kraja 2024. godine (samo za profesionalne proizvođače vina).

Prihvatljivi iznos financiranja: (min – max)

Za Mjeru 1: Intenzitet potpore: do najviše 70 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta bez PDV-a, a najviše do 15.000,00 eura.

Za Mjeru 2: Intenzitet potpore: do najviše 70 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta bez PDV-a, a najviše do 500,00 eura.

Prihvatljivi troškovi: 

Pod prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi: Za Mjeru 1: troškovi koji se odnose na nabavku i ugradnju opreme

Za Mjeru 2: ulaganja u marketinške aktivnosti

Sažetak natječaja:

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata radi podizanja konkurentnosti turističkih subjekata s područja Sisačko-moslavačke županije kroz ulaganja koja imaju za cilj unapređenje standarda i kvalitete turističke ponude postojećih turističkih subjekata, te unapređenje promidžbe turističke ponude Sisačko-moslavačke županije.

Mjera 1: povećanje standarda i kvalitete turističke ponude postojećih turističkih subjekata Mjera 2: ulaganja u marketinške aktivnosti

NAMJENA SREDSTAVA Potpora se može koristiti isključivo za stvarne i prihvatljive troškove koji su nastali kroz aktivnosti koje doprinose: – podizanju standarda i kvalitete turističkih sadržaja te proširenju turističke ponude postojećih turističkih subjekata: opremanje wellness i spa zona (saune, hidromasažni i ostali i bazeni i sl.), sportsko – rekreacijski, adrenalinski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice, kušaonice i sl., – ulaganje u turističke marketinške aktivnosti radi jačanja tržišne vidljivosti turističke ponude (promidžbeni materijali, javno oglašavanje i dr.)

Rok za predaju dokumentacije: do 02. travnja 2024.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://www.smz.hr/natj/javni/106-smz/njp/poljoprivreda-sumarstvo-vodno-gospodarstvo/10608-javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-u-turizmu-po-projektu-turizam-plus-u-smz-za-2024-godinu