Objavljen:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Objavljen 26. siječnja 2021. godine

Prihvatljivi korisnici:

– poduzetnici koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj) u 2021. godini

Prihvatljivi iznos:

– Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

– Iznos kamatnih stopa odobrenih od strane HAMAG BICRO-a bit će subvencionirane u cijelosti

Sažetak natječaja:

Sisačko-moslavačka županija će tijekom 2021. godine dodijeliti sredstva potpore (subvencije) za – poduzetnike koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 Pojedinačna visina potpore određuje se s obzirom na visinu kamatne stope iz Ugovora korisnika i HAMAG BICRO-a, iznosa zajma te vremenu otplate istog i usklađuje se s ukupnim raspoloživim sredstvima proračuna.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za podnošenje prijava je 15.12.2021.

Link:

https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/8451-javni-poziv-po-projektu-subvencije-kamata-temeljem-odobrenih-zajmova-hamag-bicro-a

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr