U sklopu provedbe projekta prekogranične suradnje „Development of Cross-Border Cooperation Network of Creative Industries“, CREATIVE@CBC, pozivamo sve kreativce s područja Sisačko-moslavačke županije da nam pomognu i ispune upitnik kako bismo dobili uvid u trenutno stanje kreativnih industrija. Za ispunjavanje upitnika potrebno je da radite u djelatnosti koja pripada sektoru kreativnih i kulturnih industrija.

Popunjen upitnik pošaljite na adresu simora@simora.hr.

Upitnik: