Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv po projektu “Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova Hamag Bicro-a” za 2020. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:
poduzetnici koji su prilikom podnošenja Zahtjeva na Javni poziv prethodno ostvarili pravo
na korištenje jednog od HAMAG BICRO Investicijskih zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF
mali zajmovi, mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna sredstva (ESIF
mikro zajmovi.

Više informacija možete pronaći OVDJE