Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

Korisnici sredstava mogu biti:

  • jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društava koje proizvode šumske sadnice i sadnice za ozelenjivanje urbanih područja koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
  • znanstveni instituti i visoka učilišta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti a koji su dodatno i upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
  • trgovačko društvo u javnom vlasništvu sukladno članku 17. Zakona o šumama i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora, koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom Pozivu:

  • proizvodnja reprodukcijskog materijala namijenjenog za ozelenjivanje urbanih područja (drvenaste vrste), a za koje Fond utvrdi da su prihvatljivi;
  • troškovi nabavke opreme, uređaja i strojeva neophodnih za uzgoj sadnica;
  • ostali troškove koje Fond ocijeni kao opravdane (troškovi kupnje opreme koja nije izravno vezana za ostvarivanje ciljeva projekta, administrativni i režijski troškovi i plaće zaposlenika).

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet nastupi prije.

Više informacija na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=220