Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima za 2023. godinu.

Svrha je ovog poziva osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova, projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 20 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedeće dokumentacije:

  • prostorni planovi: urbanistički planovi uređenja (UPU)
  • projektno-tehnička dokumentacija: idejni projekt, glavni projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija za potrebe ishođenja akata za gradnju

Više informacija na https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/prostorno-uredjenje-3335/natjecaji-14722/16-11-2023-drugi-javni-poziv-za-dodjelu-financijske-potpore-za-prostorno-uredjenje-podrucja-naseljenog-romima/17243