Završnom konferencijom projekta „Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra “Crna roda” Osekovo” obilježen je završetak radova i provedbe projektnih aktivnosti ukupne vrijednosti 20.315.914,88 kuna.

Sveukupno 50-ak novih sadržaja nadogradit će dosadašnju ponudu Parka prirode, uključujući info centar, prezentacijsku dvoranu, edukativni park te brojne turističke, edukativne i interaktivne sadržaje, kao i nove turističke pakete. Projekt Parka prirode Lonjsko polje podržali su partneri Sisačko-moslavačka županija i Grad Popovača, dok je Razvojna agencija SIMORA koordinirala provedbu. Prema riječima Marka Gašljevića: “Ovo je još jedan uspješan projekt RA Simora kojim poboljšavamo turističku ponudu na području Sisačko-moslavačke županije. Također, ovim projektom tim djelatnika Parka imao je priliku steći određeno iskustvo u provedbi projekta koji će moći koristiti u lokalnoj zajednici za pripremu novih projekata i daljnju edukaciju svojih zaposlenika i lokalnog stanovništva u svrhu pronalaženja izvora financiranja za očuvanje prirodne baštine i gospodarskog rasta.”

Izgradnjom i uređenjem Posjetiteljskog centra „Crna roda“ Osekovo, Park prirode Lonjsko polje dobio je svoj četvrti i glavnom gradu najbliži ulaz u Park s modernom infrastrukturom i sadržajima po mjeri suvremenih korisnika. Promatračnice su izgrađene na tri lokacije (u Repušnici, Čigoču i Osekovu) i svaka je drugačijeg izgleda. Ponuda Parka obogaćena je i čamcima na solarni pogon te e-biciklima, a nabavom istraživačkog laboratorija kreirani su novi edukativni programi za djecu.

“Otvaranjem novog modernog Posjetiteljskog centra Crna roda Osekovo svakako širimo lepezu svojih usluga. Vjerujem da će edukativni sadržaji biti najzanimljiviji upravo našim najmlađim posjetiteljima, jer će kroz interaktivne aplikacije učiti o vrijednostima Parka prirode Lonjsko polje i suživotu čovjeka s prirodom!”, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, Marija Kušmiš.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj te sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.