Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima.

Cilj Javnog poziva je doprinos provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada.

Prihvatljivi prijavitelji su dječji vrtići koji su proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 EUR. Moguće je ostvariti sufinanciranje do najviše 20.000,00 EUR po prijavi, u skladu s propisanim postotnim udjelom financiranja u Javnom pozivu.
Svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje nabave uređaja.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je do 31.12.2024. ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=231