Naziv natječaja:  Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”

Objavljen: 15. siječnja 2024.

Operativni program: NPOO

Link: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/93

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb

Iznos bespovratnih sredstava (min – max): 1.000,00 – 30.000,00 eura

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnost 1 – Izrada i donošenje prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
  • Podaktivnosti:
   • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 30.000,00 eur;
   • Generalni urbanistički plan – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 30.000,00 eur;
   • Urbanistički plan uređenja – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 20.000,00 eur.
  • Aktivnost 2 – Izrada izmjene i dopune prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
   • Podaktivnosti:
    • Prostorni plan uređenja grada odnosno općine – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 25.000,00 eur;
    • Generalni urbanistički plan – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 25.000,00 eur;
    • Urbanistički plan uređenja – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 15.000,00 eur.

Sažetak natječaja: Svrha Poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva i sustavu upravljanja državnom imovinom te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 11.000.000,00 eura.

Nije moguće podnijeti projektni prijedlog za prostorni plan užeg područja ukoliko nije podnesen projektni prijedlog za prostorni plan šireg područja iste razine.

Rok za predaju dokumentacije: Podnošenje projektnog prijedloga u sustavu NPOO fondovieu dozvoljeno je od 01. veljače 2024. godine u 10:00 sati, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine u 16:00 sati (ili do iscrpljenja financijske alokacije natječaja)

Kontakt odjel: 044 544 930