Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini.

Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat.

Prijave za (su)financiranje mogu podnijeti udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja ovim pozivom.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnosti/i je od najmanje 100,00 € do najviše 5.000,00 €.

Rok za prijavu na Poziv je do 17. studenoga 2024. godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2024. godini za provedbu Poziva.

Poveznica: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Aktualni javni pozivi (gov.hr)

Kontakt: tel. 044 660 115 ili e-mail obrazovanje@simora.hr