U želji da povećaju razinu osviještenosti građana o uspješnom korištenju EU sredstava i promocijom najboljih projekata potaknu pozitivnu konkurenciju i još efikasnije korištenje EU fondova, Hrvatska zajednica županija, Jutarnji.hr , Ured EU parlamenta u Hrvatskoj i župan.hr pokrenuli su izbor za najbolji EU PROJEKT u 2020. godini.

Izbor se provodi u trajanju od pet mjeseci tijekom 2020. godine, a bit će obuhvaćeni svi projekti provedeni i/ili završeni u prethodne dvije godine, odnosno u 2018. ili 2019. godini.

Prvi krug izbora bit će od 10.5. do 10.6.2020. i uključuje nominacije koje se provode putem otvorenog poziva svim županijama i županijskim razvojnim agencijama-regionalni na području Republike Hrvatske.

Ocjenjivački žiri će putem online platforme (obrasca) prikupiti nominacije u roku od 30 dana te će nakon zatvaranja nominacija odabrati najbolje projekte, koji će ući u drugi krug izbora.

Drugi krug izbora provodi se od 20.6. do 1.10.2020. U drugom krugu izbora može sudjelovati najviše 20 projekata odabranih u prvome krugu izbora, a najuspješnije odabire ocjenjivački žiri.

Prijave se dostavljaju putem web obrazaca dostupnih na linku:  https://www.jutarnji.hr/specijal/euprojekt2020/

Natječajna dokumentacija kao i pravila, dostupni su na linku. Rok za podnošenje prijava je do 10. lipnja 2020 u 23.59 sati.