Općina Lipovljani objavila je Javni poziv za “Program potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID – 19 “

Korisnici mjere su poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine Lipovljani:

  • da imaju zaposlenu barem jednu osobu
  • da im je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
  • koji na dan 31.12.2019. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Lipovljani ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu Programa potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID – 19.

Bespovratna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje ovim Programom iznosi 5.000,00 kuna, a isplaćivat će se jednokratno.

Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Općini Lipovljani putem elektronske pošte od 15. svibnja do 30. lipnja 2020. godine na adresu elektroničke pošte opcina@lipovljani.hr  s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID-19.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama Općine Lipovljani ili OVDJE