Naziv natječaja:

NATJEČAJ za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Objavljen:  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Područje provedbe programa:

Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, čiji popis se nalazi u Prilogu 1 ovoga Natečaja (općine: Gvozd, Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Sunja, Majur, Topusko, gradovi: Petrinja, Glina, Hrvatska Kostajnica)

Prihvatljivi korisnici:

Samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2023. godine, ekonomske veličine od 1.000 EUR do 7.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u točki 1.4. ovoga Natječaja (općine: Gvozd, Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Sunja, Majur, Topusko, gradovi: Petrinja, Glina, Hrvatska Kostajnica)

Prihvatljivi iznos financiranja:

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 10.000 EUR

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja:

100 % iz Ministarstva poljoprivrede

Prihvatljivi troškovi: 

  1. Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
  2. Kupnja, građenje jednostavnih objekata uključujući objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (ulaganje u objekte koji imaju pravomoćnu građevinsku i/ili uporabnu dozvolu)
  3. Kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni rabljeni traktori moraju biti proizvedeni 1999. godine i noviji)
  4. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) čija će uporaba biti vidljiva u SO potvrdi prilikom završetka projekta
  5. Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje isključivo u slučaju podizanja trajnog nasada (prihvatljiv trošak uređenja je maksimalno 10% od iznosa kojim se ostvaruje povećanje obima proizvodnje)
  6. Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  7. Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

*Aktivnosti/troškovi navedeni pod 4., 6. i 7. ne mogu se navesti kao jedine aktivnosti/troškovi u prijavnom obrascu. Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2023. godine.

 

Sažetak natječaja:

Cilj ovoga Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Rok za predaju dokumentacije:

od 14.08. 2023. – do 18.09.2023. (do 15:00 h)

Kontakt:  044/600 116; 095/308 9201; ruralni@simora.hr

Više informacija možete pronaći na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/gotovo-5-milijuna-eura-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/6357