Naziv natječaja: Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Objavljen: Ministarstvo poljoprivrede

Prihvatljivi korisnici:  Poduzetnici koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Prihvatljivi iznos financiranja:  Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Prihvatljivi troškovi:  Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.

Sažetak natječaja

Dodjeljivat će se bespovratna namjenska sredstva potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.
Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Rok za predaju dokumentacije:   4. rujna 2023. u 10:00 sati.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-drugi-natjecaj-vrijedan-2-1-milijun-eura-za-preradu-drva-i-proizvodnju-namjestaja-za-2023/6363