Europska komisija objavila je brošuru s najuspješnijim EU projektima u RH u 2019. među kojima je i PISMO Inkubator 🙂

 

 

https://ec.europa.eu/croatia/sites/croatia/files/docs/eu-funds-brochure-croatia-2019.pdf