Naziv natječaja:  European Social Innovation Competition 2021! 

Objavljen: 5.5.2021.

Link: https://eusic.challenges.org/2021-theme/

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici

Sažetak natječaja: Cilj ovog natjecanja je potaknuti, podržati i nagraditi društvene inovacije koje će ljudima i organizacijama pomoći da identificiraju, razviju i ojačaju vještine potrebne za prilagodbu i napredovanje u svijetu koji se mijenja. Tema natjecanja 2021. godine je „Vještine za sutra – oblikovanje zelene i digitalne budućnosti“: Traže se socijalne inovacije koje će doprinijeti stvaranju radnih mjesta, rastu i europskoj konkurentnosti pomažući ljudima, tvrtkama i industrijama da se identificiraju, razvijaju i jačaju vještine koje će pokretati zelenu i digitalnu budućnost europskog gospodarstva. U srpnju će biti objavljeno 30 polufinalista koji će biti obučeni u Akademiji za socijalne inovacije za podnošenje detaljnih planova u rujnu. U listopadu će finalisti na ceremoniji dobiti svoje nagrade.

Link: https://eusic.challenges.org/2021-theme/

Rok za predaju dokumentacije: 12. svibnja 2021.

Kontakt odjel: EU odjel

044 544 930