U četvrtak, 10.10.2019. godine sudjelovali smo na edukaciji regionalnih koordinatora iz područja “Nepravilnosti i prijevara” u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Na ovoj korisnoj edukaciji obradili smo važne teme koje će nam pomoći da nepravilnosti u provedbi EU projekata svedemo na minimum, a samim time povećamo njihovu uspješnost.