Prijavili smo projekt “Uspostava poučno-rekreacijske staze u općini Donji Kukuruzari” na natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”. Projekt je prošao te su odobrena sredstva u iznosu 766.582,81 kuna.

Dobivenim sredstvima uredit će se pješačka staza duga 2.050 metara koja povezuje pristupnu cestu sa kulturnim dobrom Stari grad Zrin. Planirano je i nekoliko odmorišta uz pješačku stazu gdje će se uspostaviti rekreacijske sprave za male i velike posjetitelje. Duž staze bit će postavljeni putokazi i info panoi.

Projekt je pripremila Razvojna agencija SI-MO-RA. Ovim projektom smo na 20.328.581,09 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.