Naziv natječaja:

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Objavljen:

24.6.2022.  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Link:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Prihvatljivi korisnici:

MSP-ovi s najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prihvatljivi iznos:

najniži iznos 150.000,00 HRK

najviši iznos 750.000,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi:

  • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje;
  • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija;
  • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Sažetak natječaja:

Cilj bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Rok za predaju dokumentacije:

Podnošenje prijava započinje 1. srpnja 2022. do 12. kolovoza 2022. godine.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr