Naziv natječaja: TO 1.3.1. “Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“, koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Objavljen: 21.06.2022.

Link: https://www.lag-petrova-gora.hr/natjecaj_1.3.1_razvoj_i_unapredjenje_poslovanja_malih_poljoprivrednika.html

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ((obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) ), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), zadruga sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Petrova Gora koji obuhvaća područje općina: Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko.

Prihvatljivi iznos: Visina javne potpore po projektu iznosi 112.734,00 HRK (15.000,00 EUR).

Prihvatljivi troškovi: kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,  uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Rok za predaju dokumentacije: 08.07.2022 –  08.08.2022. godine.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr