Do lipnja 2020. godine na području grada Novske provodi se projekt “Bitno je (na)učiti gospodariti otpadom”. Vrijednost projekta je 490 tisuća kuna, 85 posto su bespovratna EU sredstva dok preostali dio iznosa osigurava Grad Novska.

Ovim projektom kroz niz izobrazno-informativnih aktivnosti (na)učit ćemo koliko je bitno odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje, recikliranje te sprečavanje nastanka otpada. Upravo zbog toga izradili smo edukativne brošure i letke, koje je uz račun za vodu dobilo svako kućanstvo u Novskoj. Također, napravljena je i mobilna aplikacija o održivom gospodarenju otpadom.

Podsjećamo, u svibnju smo održali odličan EKO tjedan u sklopu kojeg smo održali brojne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana Novske o važnosti razvrstavanja otpada i zaštite okoliša.