Naziv natječaja:

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA br. GR/001/24

Ideas Powered for Business – Fond za MSP-ove

Vrijednosni kuponi (vaučeri) za intelektualno vlasništvo

Objavljen:

Fond za MSP-ove

Objavljen 22. siječnja 2024. godine

Link:

https://www.dziv.hr/hr/prijava/fond-za-mala-i-srednja-poduzeca-2024—kako-se-prijaviti-i-ostvariti-povrat-sredstava,2059.html#prijava

Prihvatljivi korisnici:

Na poziv se mogu javiti mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljivi iznos:

Ukupna sredstva za 2024.g. iznose 20 mil €, dostupna su tijekom cijele godine prema redoslijedu prijave. Visina potpore ovisi o vrsti vaučera: 1.000,00 € – 2.000,00 €

Prihvatljivi aktivnosti:

  1. Usluga IP Scan – vrijednosni kupon 1
  2. Zaštita žigova i dizajna – vrijednosni kupon 2
  3. Patenti – vrijednosni kupon 3
  4. Biljne sorte Zajednice – vrijednosni kupon 4

Sažetak natječaja: 

Mjerom se osobito želi pomoći europskim MSP-ovima i MSP-ovima sa sjedištem u Ukrajini da iskoriste svoju imovinu u obliku intelektualnog vlasništva, i to na način da im se pruža financijska potpora za troškove povezane s intelektualnim vlasništvom. Zahvaljujući toj financijskoj potpori, MSP-ovi koji prolaze ekonomsku krizu možda se neće morati odlučiti na rezanje troškova povezanih s imovinom u obliku intelektualnog vlasništva i/ili zaštitom te imovine.

Rok za predaju dokumentacije:

Do 06. prosinca 2024. godine

Kontakt odjel:  poduzetnistvo@simora.hr