Naziv natječaja:

Program „Energija i klimatske promjene“

 Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

Objavljen:  14.09.2021.

Link:

https://eeagrants.hr/povecanje-kapaciteta-za-proizvodnju-solarne-energije-2/

Prihvatljivi korisnici:

svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi iznos:

200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Prihvatljivi troškovi:

  1. a) Pripremu tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana
  2. b) Povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana);
  3. c) Povećanje proizvodnje solarne energije i smanjenju godišnjih emisija CO2;

Napomena: Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu, a proizvedena energija namjenjena uporabi od strane prijavitelja. Osim proizvodnje energije, prijavitelji se također mogu prijaviti za financiranje spremnika električne energije, ako je dodana vrijednost takvog sustava jasno opravdana i kvantificirana u prijavi;

  1. d) Upravljanje i administriranje projekta,
  2. e) Promociju i povećanje vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata

Sažetak natječaja:

Republika Hrvatska ima značajan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije, posebno za primjenu fotonaponskih tehnologija. Cilj Poziva je podržati više pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana koje će povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije.

Poziv podržava projekte koji povećavaju instalirane kapacitete za proizvodnju solarne energije. Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu. Prijavitelj može prijaviti i financiranje spremnika električne energije, ali samo ako jasno opravda dodatnu vrijednost instalacije sustava pohrane električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose na programsko područje „Obnovljivi izvori energije“. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Rok za predaju dokumentacije:

29.11.2021. do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Kontakt odjel:

euodjel@simora.hr