Naziv natječaja:

Program „Energija i klimatske promjene“

 Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

Objavljen:  14.09.2021.

Link:

https://eeagrants.hr/izrada-tehnicke-dokumentacije-za-koristenje-geotermalne-energije-2/

Prihvatljivi korisnici:

svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi iznos:

200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Prihvatljivi troškovi:

Sažetak natječaja:

Republika Hrvatska ima vrlo pogodne uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije zbog svog zemljopisnog i geološkog položaja te klime. Geotermalni potencijal Republike Hrvatske je indiciran s više od 25 prirodnih termalnih izvora i dokazan s više od 4.000 dubokih bušotina izbušenih tijekom istraživanja nafte i plina u drugoj polovici 20. stoljeća.

S obzirom na geološka svojstva i geotermalni potencijal, Hrvatska se općenito može podijeliti na dva područja: Panonski bazen i Dinaridi. Većina geotermalnih resursa u Hrvatskoj ima temperaturu u rasponu između 50 i 120 °C, što omogućuje korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe (grijanje). Transport toplinske energije na veće udaljenosti je skup i trenutno nije ekonomski opravdan, što znači da je upotreba geotermalne energije isplativa samo u relativnoj blizini pronađenih resursa. Poziv podržava projektne prijave u sklopu kojih se planira razviti tehnička dokumentacija za korištenje geotermalne energije.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje „Obnovljivi izvori energije“. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Rok za predaju dokumentacije:

29.11.2021. do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Kontakt odjel:

euodjel@simora.hr