Naziv natječaja:

Javni Poziv za obnovu obiteljskih kuća

Objavljen:

15.9.2021.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Link:

https://www.fzoeu.hr/hr/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-7679/7679

Prihvatljivi korisnici:

Fizičke osobe- građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:
– Izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji,
– U kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje,
– Koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
-Koja ima najviše 3 stambene jedinice,
-Ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2.

Prihvatljivi iznos:

A1: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 204.000,00 kn

A2: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 120.000,00 kn

A3: -do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kn na područjima posebne državne skrbi, do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kn na ostalim područjima RH

Prihvatljivi troškovi:

A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

A2. povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

A3. ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

Mjere:

M1. Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora
M1.1. Toplinska izolacija vanjske ovojnice
M1.2. Zamjena postojeće solarije ovojnice grijanog prostora novom

M2. Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije

M3. Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu

Sažetak natječaja:

Cilj Poziva je povećanje broja energetski obnovljenih obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj. Predmet Poziva je dodjela sredstava fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu.

Rok za predaju dokumentacije:

Podnošenje prijava započinje 14. listopada 2021. godine u 9h.

Kontakt odjel: simora@simora.hr