Naziv natječaja: 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi iznos:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO)

b) do 1.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Prihvatljivi troškovi:
Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ostali gospodarski objekti, upravne prostorije sa pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti, kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta

Sažetak natječaja:
Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi 07. lipnja 2021. godine od 12:00 sati do 7. rujna 2021. godine do 12:00 sati

Link: https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-je-10-natjecaj-za-provedbu-t-o-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-alternativne-nacine-drz/

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr