OPG Rađenović Nebojša prijavio je projekt na tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” te dobio potporu u iznosu od 148.250,00 kuna. Sjedište OPG-a je u Donjoj Orahovici općina Dvor. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Rađenović bavi se uzgojem ovaca i ratarstvom. Sredstva dobivena iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj korisnik će uložiti u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme koja je potrebna za rad na gospodarstvu.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.