OPG-u Vujčić Slobodan iz Dvora su u sklopu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” odobrena sredstva za provedbu projekta u iznosu 112.030,00 kn. Taj  novac Slobodan Vujčić će iskoristiti za kupovinu višegodišnjeg sadnog materijala i opreme, odnosno modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta. Čestitamo!

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 2.513.476,00 kn ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini!