Pročitajte što smo vam pripremili u trećem broju e-biltena “Zajedno do sredstava EU fondova”.

BILTEN 3