Srednjoeuropska inicijativa i Jadransko-jonska inicijativa su međuvladini forumi za regionalnu suradnju koji zajedničkim projektom „ZAMISLI!“ žele potaknuti angažman mladih iz zemalja članica srednje i jugoistočne Europe u području održivog razvoja.

Cilj inicijative je podizanje svijesti srednjoškolskih učenica i učenika o sedamnaest ciljeva Programa UN-a za održiv razvoj 2030. i poticanje na aktivnosti koje mogu pridonijeti postizanju ciljeva održivog razvoja na lokalnoj razini.

Na natječaj se mogu prijaviti javne i privatne srednje škole s idejama koje se odnose na jednu ili više dimenzija Programa UN-a: društvenu, ekonomsku i okolišnu održivost.

Za svaku od tri dimenzija, kompenzacija za ideju iznosi 15.000,00 EUR.

Rok: 28. veljače 2023.

Detaljne informacije o nalaze se na: 3rd edition of Call for Ideas and Award Competition “ IMAGINE!” Active Young Citizens for Sustainable Development in CEI and AII Areas | CEI