Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otvorila je podnošenje Zahtjeva za potporu iz Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe 702/2014, koja se bave stočarskom proizvodnjom. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi i imati upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja na dan 18. srpnja 2022. godine

c) biti navedeni na izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata o cijepljenim životinjama na pašnjacima Osekovo, Repušnica, Gračanica i području zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom.

Prihvatljivi iznos financiranja: Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem prihvatljivih uvjetnih grla, a najviše do iznosa od 600,00 kuna po uvjetnom grlu.

Rok za predaju dokumentacije: Zahtjev za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 16. prosinca 2022. godine.

Kontakt odjel: Ruralni odjel
044/660 116, 095/3089201
ruralni@simora.hr

Link: https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-za-potporu-iz-programa-pomoci-uzgajivacima-stoke-zbog-posljedica-zaraze-stoke-bedrenicom-otvoreno-do-16-prosinca-2022-godine/