Zaklada „Hrvatska za djecu“ otvorila je Poziv za sudjelovanje u projektu “I ja putujem”.

Cilj projekta „I ja putujem“ je organizacija obiteljskog putovanja izvan mjesta primarnog boravišta za djecu iz obitelji u potrebi. Projekt će biti proveden u suradnji sa smještajnim objektima diljem Hrvatske, a termini odmora ovise o terminima raspoloživosti smještajnih kapaciteta.

Projekt će se provesti od svibnja 2024. godine do listopada 2024. godine, a obiteljski odmor je predviđen u trajanju do 7 noćenja kroz uslugu smještaja za minimalno deset do maksimalno dvadeset socijalno ugroženih obitelji. Sve dodatne usluge, sadržaji i obroci naplaćuju se u smještajnim objektima. U iznimnim slučajevima, u okviru smještaja biti će osiguran obrok za korisnike Projekta.

Zaklada „Hrvatska za djecu“ financirat će:

  • putne troškove u visini stvarnih izdataka/troška i to kako slijedi:
  1. a) putne troškove javnog prijevoza u visini stvarnih izdataka javnog prijevoza od mjesta prebivališta/boravišta korisnika Projekta do konačnog odredišta obiteljskog putovanja (primjerice putovanje vlakom, autobusom, trajektom…) (isključujući pritom troškove javnog prijevoza u samom odredištu) i natrag, a temeljem dostavljenog računa/dokaza o kupljenim kartama, ili
  2. b) putne troškove prijevoza osobnim vozilom u visini stvarnog troška puta osobnim vozilom od mjesta prebivališta/boravišta korisnika Projekta do konačnog odredišta obiteljskog putovanja (isključujući pritom troškove u samom odredištu) i natrag, sve sukladno planeru putovanja Hrvatskog autokluba (interaktivna karta HAK)
  • tekuće dnevne troškove obitelji, u slučaju da je usluga smještaja bez obroka, i to u iznosu od 25,00 € po osobi dnevno, sukladno broju članova obitelji/kućanstva koji će biti korisnici Projekta. Ukoliko se u smještajnom objektu može ostvariti usluga polupansiona ili punog pansiona, financirat će se tekući troškovi u iznosu 15,00 € po osobi dnevno
  • troškove boravišne pristojbe po svakom ostvarenom noćenju, a temeljem dostavljenog računa/dokaza o plaćanju istog.

Za sudjelovanje u Projektu za malodobno dijete / malodobnu djecu u potrebi (uključivo jednog ili oba roditelja u pratnji) potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  1. roditelj/skrbnik djeteta/djece u zadanim rokovima je podnio valjanu prijavu,
  2. dijete ili jedan od roditelja/skrbnika su hrvatski državljani,
  3. dijete ili jedan od roditelja/skrbnika ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
  4. mjesečni prihod obitelji u kojoj živi dijete/djeca ostvaren u razdoblju od početno 1. siječnja 2023. godine do zaključno 31. prosinca 2023. godine, po članu zajedničkog kućanstva, ne prelazi iznos od 309,01 € mjesečno,
  5. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu za obiteljski odmor u 2024. godini.

Prijave se podnose do zaključno 24. ožujka 2024. godine.

Podnositelji prijave navedenu dokumentaciju šalju isključivo e-mailom na akcija@zhzd.hr s naznakom za projekt „I ja putujem“ u pdf. ili jpg. formatu (scan ili slika dokumenata).

Poveznica: https://www.zhzd.hr/hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-zaklade-i-ja-putujem-2024/1306

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115