Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Administrativni tajnik, 1 izvršitelj, objavljen na web stranici https://rk-smz.hr/ dana 09. veljače 2024. godine, KLASA: 110-01/24-01/1, URBROJ: 2176-148-01-24-1.