Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će 15.10.2020. objaviti drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266 milijuna kuna, dok najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kuna, a najviši iznos 20 milijuna kuna.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 16.11.2020.

Detaljnije informacije o Pozivu te cjelokupnu dokumentaciju moći ćete preuzeti na stranicama eFondovi i Strukturni Fondovi na dan objave.

 

https://gospodarstvo.gov.hr/aktualno/za-sufinanciranje-projekata-energetske-ucinkovitosti-i-obnovljivih-izvora-u-proizvodnim-industrijama-osigurano-266-milijuna-kuna/12773