Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Hrvatskoj.

Pravo na sredstva Fonda, sukladno ovom Pozivu, mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi.

Iznajmljivači i OPG-ovi mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje jedne nove FNE.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 200.000,00 kn po prijavi, za opravdane troškove s uključenim PDV-om.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 7.000.000,00 kn.

 

Više informacija pronađite na:

http://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_fne_turizam_2020_v2.pdf