Naziv natječaja: Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu „STIPENDIJE“

Objavljen: Ministarstvo turizma i sporta

Prihvatljivi korisnici: – učenici srednjih škola koji se obrazuju po jednom od programa iz strukovnog područja ugostiteljstvo i turizam navedenih u ŠeR – Školski e-Rudnik . – studenti koji pohađaju jedan od akreditiranih dodiplomskih i diplomskih studijskih programa, uključujući i interdisciplinarne studije, čiji ishodi učenja omogućuju samostalno obavljanje poslova u turizmu i ugostiteljstvu navedenih u MOZVAG pregledniku studijskih programa: menadžment trgovine i turizma, menadžment u turizmu, menadžment turizma i sporta, menadžment u hotelijerstvu, menadžment u turizmu, menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu, turistički i hotelski menadžment, turistički menadžment, turističko poslovanje, turizam, turizam i hotelijerstvo, hotelski menadžment, poduzetništvo u kulturi i turizmu, ugostiteljstvo, ekološka poljoprivreda i agroturizam, upravljanje doživljajem u turizmu, menadžment ruralnog turizma, održivi razvoj turizma i sl

Prihvatljivi iznos financiranja: Ukupni iznos stipendije iznosi 266 € po učeniku/studentu mjesečno. Ministarstvo osigurava 186 €, a poslodavac 80 €. Ukupna planirana sredstva za ovaj Javni poziv: 186.044 €

Prihvatljivi troškovi: Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti: – pravne i fizičke (obrti) osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektima iz skupine hoteli i skupine kampovi, iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga, hosteli iz skupine ostali ugostiteljski objekti ili turističke agencije (u daljnjem tekstu: poslodavac). Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stipendija krajnjim korisnicima, učenicima i studentima.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je otvoreni javni poziv za poticanje obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu – Stipendije, s ciljem motiviranja mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete kadrova, a samim time i cijelog turističkog sektora, te kvalitetnijeg povezivanja obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu.

Rok za predaju dokumentacije:   Rok za prijavu na Javni poziv je do 02.11.2024. godine ili do iskorištenja sredstava.

Kontakt odjel:  Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205