Obrt PBC Špendić prijavio je projekt na mjeru 8, tip operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme i predindustrijskoj preradi drva“ te ostvario potporu u iznosu od 107.119,58 kn. Vrijednost projekta je 214.239,18 kn. Dobivena sredstva uložiti će se u kupnju mehanizacije potrebne za rad na obradi drva. Obrt se bavi prodajom i prijevozom drva za ogrjev te se nalazi u mjestu Nova Subocka. Provedbom projekta ostvareni su ciljevi modernizacije dosadašnjeg procesa proizvodnje, te povećanje proizvodnje i smanjenje troškova proizvodnje.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.