Na 37. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Strategija je krovni dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno
usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja time prvi put od stjecanja neovisnosti, dobiva okvir za razvoj u narednom desetljeću. Dokument se temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske te na prepoznatim razvojnim izazovima na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini. Elemente strateškog okvira čine vizija Hrvatske u 2030. godini, razvojni smjerovi i strateški ciljevi.

Strategiju možete pronaći na slijedećem linku:

https://vlada.gov.hr/sjednice/37-sjednica-vlade-republike-hrvatske-31299/31299