Objavljen: 18.01.2021.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Sažetak natječaja:

The European Social Economy Regions initiative (ESER) ili Inicijativa europskih regija društvene ekonomije pokrenuta je 2018. godine te se razvila u snažnu zajednicu dionika socijalne ekonomije širom Europe. Između 2018. – 2020. ESER je stvorio više od 100 novih regionalnih i lokalnih partnerstava o socijalnoj ekonomiji bez ikakve financijske potpore Europske komisije. Jedinstveno regionalno znanje i stručnost ESER partnera rezultiralo je stvarnom suradnjom i stvaranjem politika EU u socijalnoj ekonomiji, slijedeći pristup odozdo prema gore.

Ključni cilj ESER inicijative je podizanje svijesti o socijalnoj ekonomiji na regionalnoj i lokalnoj razini i izgradnja regionalnih mreža dionika socijalne ekonomije.

Rok za predaju dokumentacije: 15.02.2021.

Kontakt odjel: Odjel za EU fondove

Obrazac za prijavu: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/ESER+-+European+Social+Economy+Regions?preview=/424094858/622428481/ESER%202021%20template.docx

Više na:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/ESER+-+European+Social+Economy+Regions