Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,  Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ zatvorilo je Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

U okviru navedenog Poziva donesene su 32 Odluke o financiranju za ukupno 322 projektna prijedloga ukupne vrijednosti 1.068.959.061,97 HRK, od kojih bespovratna sredstva iznose 1.068.389.115,02 HRK. U okviru tih projekata ugovoreno je zapošljavanje 6.293 žene koje će pružati uslugu potpore i podrške za 29.707 starijih osoba, odnosno, osoba u nepovoljnom položaju. Poziv je izazvao izraziti interes prijavitelja te ukazao na iznimnu potrebu za financiranjem aktivnosti Poziva usmjerenih na ciljane skupine i krajnje korisnike.

Prepoznato je kako ovaj Poziv izravno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

S obzirom na pozitivne učinke koje je navedeni Poziv polučio na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u okviru Godišnjeg plana objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu, koji je objavljen na mrežnoj stranici Europskog socijalnog fonda (http://www.esf.hr), planira provedbu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, s ukupnom alokacijom bespovratnih sredstava u iznosu od 300.000.000,00 HRK te indikativnim datumom objave Poziva u veljači ove godine.