Creative Europe Desk – MEDIA Office Croatia objavljuje novi poziv Međusektorskog potprograma Kreativne Europe – Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja 2020.!

Cilj je podržati pilot-projekte koji istražuju potencijal međusektorske suradnje u kontekstu kreativno-inovativnih laboratorija.

Namijenjen je projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama (poput virtualne stvarnosti).

Prijedlozi se moraju podnijeti do 14. svibnja do 17:00 sati (po lokalnom vremenu u Bruxellesu). Više informacija možete pronaći OVDJE te na na službenoj stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu te na poveznici.