Naziv natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Objavljen: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Prihvatljivi korisnici: neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Prihvatljivi iznos financiranja: Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 66.000,00 eura (497.277,00 kn), a najviši 266.000,00 eura (2.004.177,00 kn).

Prihvatljive aktivnosti:

Prijavitelj može podnijeti prijavu za materijalnu deprivaciju tipa 2 (MD 2).

Sljedeće projektne aktivnosti su prihvatljive u sklopu ovog Poziva u okviru MD2:

 1. Nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija osnovne materijalne pomoći kao što su na primjer:
 • higijenski proizvodi – uključuje kutije prve pomoći, sapune, četkice za zube, britvice za jednokratnu uporabu, sredstva za dezinfekciju, zaštitne maske, jednokratne higijenske rukavice, te ostale higijenske proizvode vezane uz zaštitu zdravlja;
 • kuhinjska oprema, oprema za novorođenčad i ostale osnovne potrepštine (posteljina, ručnici, pokrivači i sl.) za osobe/kućanstva koja žive u siromaštvu, beskućnike;
 • školski pribor i školska oprema (uključujući sportsku opremu za potrebe nastave tjelesnog odgoja) za djecu koja žive u siromaštvu, polaznike obveznog školovanja.
 1. Pružanje popratnih mjera – u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo, kao na primjer:
 • savjetovanje na temu zdravstvene skrbi, osobne higijene i higijene prostora uključujući i savjetovanje vezano uz zaštitu zdravlja;
 • savjetovanje vezano za odgoj, obrazovanje i zdravstvenu skrb djece;
 • informiranje o nadležnim socijalnim, zdravstvenim, administrativnim i obrazovnim službama te drugim službama vezano uz izvanredne situacije poput pandemije i potresa;
 • savjetovanje o upravljanju kućnim proračunom uključujući i problem izdvajanja sredstava za elektronske usluge na štetu egzistencijalnih potreba;
 • psihološka i terapijska podrška vezano uz individualne poteškoće ili poteškoće nastale zbog izvanrednih situacija poput pandemije i potresa;
 • savjetovanje o financijskoj pismenosti i uslugama posredovanja za dužnike.

Sažetak natječaja:

Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći “, ukupne vrijednosti 2.655.000,00 eura (20.004.097,50 kn)  sufinancira se u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Ovaj poziv usmjeren je ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći – osnovne materijalne pomoći te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju.

Ciljane skupine Poziva  su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje osnovne materijalne pomoći.

Rok za predaju dokumentacije: do iscrpljenja financijske omotnice ili do 28. travnja 2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ublazavanje-siromastva-pruzanjem-pomoci-najpotrebitijim-osobama-podjelom-osnovne-materijalne-pomoci/