Organizacije civilnoga društva iz Hrvatske, Bugarske, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Španjolske mogu se prijaviti na poziv Idea challenge 2020 s idejom poticanja i jačanja aktivnog građanstva i sudioničke demokracije na lokalnoj razini. Poziv je otvoren do 27. svibnja godine.

Program “Idea challenge” podržava aktere civilnog društva pružajući im financijsku i mentorsku podršku za provedbu njihovih projektnih ideja. Godišnje će biti financiramo do 15 lokalnih projekata s potporama do 50.000 eura.

Na Facebook stranici programa i web stranici civic-europe.eu, potražite više informacija o programu.

“Civic Europe” je inkubator za lokalne građanske inicijative, organizacije i pojedinke/ce u Srednjoj, Istočnoj i Južnoj Europi kojeg provode MitOst e.V. i Sofia Platform, uz financijsku podršku Stiftung Mercator