Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0005 u sklopu poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanje – faza III“ u rujnu 2019. godine raspisala je javni poziv za prikupljanje ponuda dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje. Predmet javnog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“, a ukupan iznos bespovratnih sredstava u okviru poziva iznosi 250.000,00 HRK. Potpore se dodjeljuju za razvoj djelatnosti računalnog programiranja i povezanih djelatnosti s naglaskom na gaming industriju, a iznos potpore po prijavitelju je 12.500,00 HRK. Zaprimljeno je 18 prijava koje su zadovoljile tražene kriterije, te su danas, 4.12.2019. godine potpisani ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti. Potpisom ugovora zaokružena je priča koja je započela edukacijom pripadnika ranjivih skupina (mladih 15-29, dugotrajno nezaposlenih, osoba s invaliditetom, žena) u cilju njihovog osnaživanja za ulazak na tržište rada u području razvoja videoigara u ožujku 2019.