OPG Medvedović Nenad prijavio se na natječaj za tip operacije 6.3.1. te dobio potporu u iznosu od 111.187,50 kuna. Sjedište OPG-a je u Novskoj, dok je lokacija ulaganja u mjestu Roždanik. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Medvedović bavi se voćarstvom i manjim dijelom ratarstvom. Potporu dobivenu iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  kroz tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava” korisnik će uložiti u kupnju mehanizacije potrebne za rad na gospodarstvu, točnije kupiti će traktor i malčer.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.