Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj Start up/spin off poduzeća mladih istraživača.

Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj mora dokazati da:

 • zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća članak 2, stavak 2. i 3. Uredbe 651/2014 i da je osnovano najviše pet godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga te da još nije raspodijelilo dobit. Novoosnovano poduzeće nije postojeće poduzeće koje će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili je nastalo spajanjem ili izdvajanjem.
 • je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača,[1] zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH, i
 • ima regulirane uvjete korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju ili rješenje koje je predmet projekta, u vidu Sporazuma s javnom istraživačkom organizacijom.

Prijavitelj također mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano ovim Uputama.

Prihvatljivi iznos financiranja: (min – max) 66.000,00- 200.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi: 

Aktivnost 1: Provođenje istraživanja

 • Nadogradnja tehnološkog rješenja, osmišljavanje, provjera izvedbe;
 • Ispitivanje, razvoj pilot-linija.

Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje

 • Osposobljavanje/usavršavanje istraživača za razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

NAPOMENA: Za svakog podržanog mladog istraživača obavezno je sudjelovanje na najmanje jednoj edukaciji o vještinama za start-up poduzeća, npr. upravljanje rizikom, upravljanje intelektualnim vlasništvom, strateško razmišljanje, poslovno planiranje, planiranje ljudskih resursa, potrebe financiranja i sl.;

Aktivnost 3.: Transfer znanja i tehnologije

 • Analiza tržišta
 • Izrada koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj strategije/plana upravljanja intelektualnim vlasništvom;
 • Razvoj/redefinicija poslovnog modela;
 • Analiza regulatornih uvjeta;
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.).

Aktivnost 4: Upravljanje projektom

 • Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave);
 • Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)

Sažetak natječaja: Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin-off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u javnoj istraživačkoj organizaciji. Od poduzeća se očekuje da ima reguliran odnos s javnom istraživačkom organizacijom, u vidu sporazuma o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije. Kroz ovaj poziv poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a doprinose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. U sklopu projekta obvezna je edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke.

Rok za predaju dokumentacije:  17.5.2023.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr.  044/544-205

Link: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/55

[1] Termin ‘mladi istraživači‘ odnosi se na doktorske studente i istraživače do sedam godina nakon stjecanja doktorata.