Komisija je objavila imena 63 regije, sedam gradova i četiri države članice odabranih u pilot projektu za partnerstva za regionalne inovacije, inicijativi razvijenoj u suradnji s Odborom regija. Sudionici pilot-aktivnosti mogu razmjenjivati dobre prakse, zajednički razvijati i testirati alate za mobilizaciju više izvora financiranja i relevantne politike te povezivati regionalne i nacionalne programe s inicijativama EU-a za zelenu i digitalnu transformaciju. Ta partnerstva pridonose novoj inovacijskoj agendi za Europu, u kojoj inovacije pokreću transformaciju za održivost, a lokalne se strategije povezuju s inicijativama na razini EU-a.

Partnerstva su utemeljena na planiranoj Novoj agendi za inovacije za Europu, čiji je cilj pomoći u integraciji inicijativa i ulaganja na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Ta su nastojanja izravno usmjerena na poboljšanje inovacijskih ekosustava, koji su ključno područje za povećanje uspješnosti u području inovacija u EU-u. Glavni je cilj ojačati veze između regionalnih i lokalnih inovacijskih ekosustava te razvijati održive lance vrijednosti i visokotehnološke inovacije u Europi. Partnerstva su komplementarni pristup koji se temelji na pozitivnom iskustvu sa strategijama pametne specijalizacije. Pametna specijalizacija lokalizirani je pristup koji proizlazi iz kohezijske politike EU-a, s ciljem identificiranja strateških područja za intervenciju, a temelji se na analizi prednosti i potencijala gospodarstva i na poduzetničkom postupku otkrivanja uz suradnju širokog raspona dionika. Pametna specijalizacija usmjerena je na inovacije i ima važnu ulogu u podupiranju istraživanja i inovacija kako bi se osigurao održiv i otporan razvoj svih regija u Europi. Odabrana područja sudjelovat će pojedinačno ili kao dio šest različitih mreža regija i gradova EU-a. Među sudionicima pilot-aktivnosti zastupljene su ukupno 23 države članice.

Poziv na iskaz interesa na koji se javila SMŽ bio je otvoren od ožujka do travnja 2022.