Razvojna agencija SIMORA s ponosom objavljuje kako je vodeći organizator i domaćin dvodnevne međunarodne konferencije AGORADA+ & Clusters meet Regions koja će se održati u Zagrebu, 29. i 30. studenog 2022.

 

AGORADA+

AGORADA+ jedan od četiri glavna EURADA-ina godišnja događaja koji se održavaju u jednoj od regija članica EURADA-e, a na kojem se razgovara o temama koje su od interesa za pojedinu regiju.

Po prvi puta, sve članice EURADA-e u jednoj državi bit će domaćini ovogodišnjeg događaja pod vodstvom SIMORA-e (Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije). Događaj suorganiziraju DURA – Dubrovačka razvojna agencija, ZARA – Zagorska razvojna agencija, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije i ZADRA NOVA – Razvojna agencija Zadarske županije, uz potporu ZICER-a – Zagrebačkog inovacijskog centra.

AGORADA+ će okupiti široki skup predstavnika regionalnih razvojnih agencija, klasterskih organizacija, nacionalnih javnih tijela, poduzeća, ali i drugih organizacija kako bi se pružila potpora poslovanju iz država članica i regija Europske unije. Na konferenciji se očekuje sudjelovanje širokog spektra aktera gospodarskog razvoja, uključujući financijske posrednike, klastere, inovacijska središta, industrijska udruženja, investitore, poslovne anđele te platforme za grupno financiranje.

 

Clusters meet Regions

U sklopu međunarodne dvodnevne konferencije, održat će se i radionica Clusters meet Regions.

Ova radionica održat će se pod okriljem Europske platforme za suradnju klastera (ECCP) kako bi se olakšala provedba dobrih praksi u kojima klasteri mogu igrati aktivnu ulogu u regionalnim gospodarstvima i biti pokretači gospodarske tranzicije te stvarati i promicati suradnju između klastera i regionalnih dionika za industrijski razvoj regija.

Radionica Clusters meet Regions u Hrvatskoj bit će četvrta od 15 radionica održanih između 2022. i 2023., a fokus će biti na uključenosti klastera u regionalno gospodarsko upravljanje te osmišljavanje i provedbu politika na regionalnoj razini. Na radionici će biti prisutni različiti sektori poput zdravstva, socijalne skrbi, obrane, kulture, digitalne tehnologije i turizma, a klasteri će imati priliku predstaviti sebe i svoje prijedloge suradnje u svrhu traženja novih partnera za umrežavanje.

Dvodnevna međunarodna konferencija bit će zaključena studijskim posjetom Gaming inkubatoru PISMO u Novskoj.

Za više informacija o Clusters meet Regions posjetite:

https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-zagreb-croatia

 

Događaj, odnosno dvodnevna međunarodna konferencija, održat će se na Zagrebačkom Velesajmu, u Zagrebu, 29. i 30. studenog 2022.