Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, 11.2.2021. objavilo je obavijest o ranijem zatvaranju Poziva „Čitanjem do uključivog društva“.

Nakon što je od 28.1.2021. Poziv bio zatvoren za skupinu aktivnosti B i, budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti A iznosima dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, ranije zatvara ovaj Poziv.

Projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/citanjem-do-ukljucivog-drustva/